About our Academy

The Cyber Security Academy operates in order to conduct academic training and educational activities within the Cyber Security platform and increase the cyber security knowledge of our youth.

Our Activities

The main activity of our academy is to support our citizens, especially our youth, in their future careers and in the development of educational methods within the framework of the established laws.

Our Goal

Our goal is to cultivate the talents that will represent our country in the global arena and enrich the human resources of the nation. The education of cybersecurity is our top priority for enhancing overall quality and development.

Frequently Asked Questions

The activity of the Cybersecurity Academy consists of what?

The Cybersecurity Academy is an internal operational structure established to support the academic development of this field and to immerse our youth in the secrets of this field.

What are your course or training programs?

Our academy offers various courses and training programs. Our course programs consist of two main parts: main and auxiliary. Our main course programs include 'Cybersecurity Fundamental', 'Cybersecurity Professional', 'Network Security', 'Ethical Hacking', 'ISO-27001/GRC', while our auxiliary course programs include 'IT Essential' and 'System Administration', totaling 6 programs overall.

Is it possible to apply for auxiliary programs in addition to the main programs?

The Cybersecurity Platform of the Cybersecurity Academy operates exclusively in the field of cybersecurity in our country. However, it is possible to apply for auxiliary programs, and a team consisting of selected students with a high interest in cybersecurity is accepted. We would like to remind you that this program is auxiliary and is not taught as an internal or general course.

Where are your academy centers located?

The Cybersecurity Academy has 3 centers: one in Bakikhanov, and the other two are located in Nasimi and Binagadi districts. Two of these centers are dedicated solely to the Academy, while one center is engaged in laboratory activities.

Are post-training experience and job opportunities possible?

Təcrübə Kiber Təhlüksəizlik Platformasının Akademiyaların inkişafı proqramına daxil edilib anlaşmalı firma və ya qurumlarla birgə həyata keçirilməkdədir. Təcrübə imkanları yanlız məhdud sayda imtahadan yüksək nəticə göstərmiş tələbələrimizə şamil olunur

What is the tuition fee policy of the academy?

Our academy's main goal is to support the development of this field in the country and to implement a balanced payment strategy to ensure the development of each of our youth. The monthly fee for each program in our academy ranges from 250 to 300 manats, and the pricing strategy is regulated annually. Scholarships are available at our academy every year. It is worth noting that families of Martyrs and Veterans can benefit from all specified opportunities.

Our Courses

Cybersecurity Fundamental

“Cybersecurity Fundamentals” Kibertəhlükəsizliyin əsasları kurs proqramı olub müxtəlif geniş tədris metodları ilə əhatə olunmuşdur. Bu proqram ilkin səviyyədə iki istiqamətdə olmaqla “Web Security” və “Network Security” olaraq 6 ay müddətinə qədər keçirilməkdədir. Kurs proqramı peşəkar təlimçilər Elman Əlizadə və Ramil Baxşıyev tərəfindən tədris olunur. Tədris Beynəlxalq standartlara əsəslan təcrübə əsasında təşkil olunur. Kurs proqramının sertifikat […]

Cybersecurity Professional

Cybersecurity Professional" is a comprehensive course program at the professional level, encompassing various extensive teaching methods. This program, at the initial level, covers four directions: "Web Security," "Network Security," "Mobile Security," "Active Directory," and lasts for up to 6 months. The course program is instructed by professional trainer Süleyman Aliyev. The instruction is based on international standards and experience. The course [...]

"Main Center - Bakhanov Center" (Baku)

Bakikhanov settlement, Mukhtar Fataliyev street 40/89

WhatsApp Image 2024-01-13 at 21.05.27_4f164a81

Other Center - 28 May Center (Baku)

Nasimi district, Rashid Behbudov street 94

IMG_7893

Other Center - Binagadi Center (Baku)

Binagadi district, Sattar Bahlulzadeh street, 44A

Academic Articles

OSI modeli nədir?

Open Systems Interconnection (OSI) modeli şəbəkə sisteminin funksiyalarını təyin edən çərçivədir. OSI modeli müxtəlif şəbəkə komponentlərinin hesablama funksiyalarını təsnif edir, şəbəkəni təşkil edən proqram təminatı və aparat vasitələrinin qarşılıqlı fəaliyyətini dəstəkləmək üçün tələb olunan qayda və tələbləri qeyd edir. OSI model təbəqələri, göndəricidən alıcıya məlumat axınının vizuallaşdırılması zamanı xüsusilə faydalıdır. Müxtəlif səviyyələrin təsvirləri və qarşılıqlı […]

Ethical Hacking nədir? və Kibertəhlükəsizliyi necə təmin edir?

Etik hakerlik fərdi istifadəçilərə və xüsusən də qurumlara kibertəhlükəsizliklə bağlı kömək etmək məqsədi daşıyan bir haker növüdür. Tez-tez qeyri-qanuni hərəkətlər və ya zərərli istifadəçilərlə əlaqəli olan hakerlik aktı etik hakerlik yolu ilə hüquqi və faydalı məqsədlər üçün istifadə edilən mühüm sahə kimi qarşıya çıxır. Etik hakerlik fərdi istifadəçilərə və xüsusən də qurumlara kibertəhlükəsizliklə bağlı kömək […]