Kurs proqramları

Hamısı Əsas Kurs Proqramları

Cybersecurity Professional

Kurs Proqramı

“Cybersecurity Professional” Kibertəhlükəsizliyin peşəkar səviyyədə ümumiləşdirilmiş kurs proqramı olub müxtəlif geniş tədris metodları ilə əhatə olunmuşdur. Bu proqram ilkin səviyyədə dörd istiqamətdə olmaqla “Web Security”, “Network Security”, “Mobile Security”, “Active Directory” olaraq 6 ay müddətinə qədər keçirilməkdədir. Kurs proqramı peşəkar təlimçi Süleyman Əliyev tərəfindən tədris olunur. Tədris Beynəlxalq standartlara əsəslanan təcrübə əsasında təşkil olunur. Kurs […]

Cybersecurity Fundamental

Kurs Proqramı

“Cybersecurity Fundamentals” Kibertəhlükəsizliyin əsasları kurs proqramı olub müxtəlif geniş tədris metodları ilə əhatə olunmuşdur. Bu proqram ilkin səviyyədə iki istiqamətdə olmaqla “Web Security” və “Network Security” olaraq 6 ay müddətinə qədər keçirilməkdədir. Kurs proqramı peşəkar təlimçilər Elman Əlizadə və Ramil Baxşıyev tərəfindən tədris olunur. Tədris Beynəlxalq standartlara əsəslan təcrübə əsasında təşkil olunur. Kurs proqramının sertifikat […]

Ethical Hacking

Kurs Proqramı

“Ethical Hacking” kibertəhlükəsizliyin nüfuzetmə test sahəsi üzrə peşəkar kurs proqramı olub müxtəlif geniş tədris metodları ilə əhatə olunmuşdur. Bu kurs proqramına ilkin səviyyəni yəni “Cybersecurity Fundamental” bitirən və ya yetərli səviyyəyə malik olan şəxslər müraciət edə bilər. Bu kurs proqramı “Professional Web Təhlükəsizliyi”, “Infrastructure Security” və digər mövzuları əhatə edir. Əsasən PEN-200: Penetration Testing laboratoriyaları […]

SOC Analyst

Kurs Proqramı

“SOC Analyst ” Peşəkar kurs proqramı olub kibertəhlükəsizlik sahəsi üzrə müxtəlif geniş tədris metodları ilə əhatə olunmuşdur. SOC analitiki şirkətin sistemlərinin monitorinqi və auditinə cavabdehdir. Onlar həmçinin şəbəkə fəaliyyətinə nəzarət edir və heç bir şübhəli fəaliyyətin baş verməməsini təmin edirlər. Bu proqrama ilkin səviyyəni “Red Team (Offensive Security)” bitirən və ya yetərli səviyyəyə malik olan şəxslər müraciət […]

ISO-27001/GRC

Kurs Proqramı

“ISO-27001/GRC”  Peşəkar kurs proqramı olub kibertəhlükəsizlik sahəsi üzrə  informasiya təhlükəsizliyi və risklərin idarəolunması sahəsi olub müxtəlif geniş tədris metodları ilə əhatə olunmuşdur. Bu təlim ISO 27001 İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi (ISMS) standartının tətbiqi proseslərini əhatə edir. Onun məqsədi ISO 27001 standartının tələblərini, informasiya təhlükəsizliyi siyasətlərini və prosedurlarını effektiv şəkildə həyata keçirməyi öyrətməkdir.  Tədris metodlarına uyğun […]