Cybersecurity Professional

Süleyman Əliyev

Süleyman Əliyev Kibertəhlükəsizlik Platformasının məzunu olub ən uğurlu tələbələrindən olmuşdur. Süleyman Əliyev, 3 ildən artıq müddətdir ki, kibertəhlükəsizlik sahəsi ilə məşğuldur. Hal-hazırda Əmanətlərin Sığortalanması Fondunda İnformasiya Təhlükəsizliyi mütəxəssisi və Nüfuzetmə Test mütəxəsissi vəzifəsində işləyir. O müntəzəm olaraq Platformanın layihələrində və inkişaf proqramlarında iştirak etməkdədir. Lisenziyalar və sertifikatlar: Certified Ethical Hacker – CEH eLearnSecurity Certified Professional […]