Süleyman Əliyev

Süleyman Əliyev

Süleyman Əliyev Kibertəhlükəsizlik Platformasının məzunu olub ən uğurlu tələbələrindən olmuşdur. Süleyman Əliyev, 3 ildən artıq müddətdir ki, kibertəhlükəsizlik sahəsi ilə məşğuldur. Hal-hazırda Əmanətlərin Sığortalanması Fondunda İnformasiya Təhlükəsizliyi mütəxəssisi və Nüfuzetmə Test mütəxəsissi vəzifəsində işləyir. O müntəzəm olaraq Platformanın layihələrində və inkişaf proqramlarında iştirak etməkdədir.

Lisenziyalar və sertifikatlar:

  • Certified Ethical Hacker – CEH
  • eLearnSecurity Certified Professional Penetration Tester –  eCPPT
  • eLearnSecurity Web Application Penetration Tester – eWPT
  • Junior Penetration Tester – eJPTv2

Layihələr və tədbirlər:

  • Cyber Cafe 2023 (CTF yarış iştirakçısı)
  • CIDC 2023 (Yarış iştirakçısı)
  • Hack Baku 2022 (Yarış iştirakçısı)